Информация за изпитващ ПЕТЪР АСЕНОВ КОТЕВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 10 юли 2017 г.

: 17 януари 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ПЕТЪР АСЕНОВ КОТЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 463
66%
Жени 413
52%
Общо 876
60%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ПЕТЪР АСЕНОВ КОТЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 68
74%
B1, B, B+E 757
56%
C1, C1+E, C, C+E 47
96%
D1, D1+E, D, D+E 4
100%
Общо 876
60%