Информация за изпитващ МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3048
72%
Жени 2414
54%
Общо 5462
64%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 412
91%
B1, B, B+E 4598
59%
C1, C1+E, C, C+E 383
96%
D1, D1+E, D, D+E 47
98%
Общо 5462
64%