Информация за изпитващ МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 26 ноември 2013 г.

: 12 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3009
72%
Жени 2391
54%
Общо 5400
64%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 404
91%
B1, B, B+E 4549
59%
C1, C1+E, C, C+E 379
96%
D1, D1+E, D, D+E 46
98%
Общо 5400
64%