Информация за изпитващ ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 16 юни 2015 г.

: 11 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2311
59%
Жени 1878
47%
Общо 4192
54%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 293
73%
B1, B, B+E 3529
49%
C1, C1+E, C, C+E 301
80%
D1, D1+E, D, D+E 58
95%
Общо 4192
54%