Информация за изпитващ ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 16 юни 2015 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2338
58%
Жени 1908
47%
Общо 4249
53%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 296
73%
B1, B, B+E 3578
49%
C1, C1+E, C, C+E 305
80%
D1, D1+E, D, D+E 59
95%
Общо 4249
53%