Информация за изпитващ ГЕОРГИ РАДOВ МЛАДЕНОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 31 юли 2014 г.

: 07 юни 2017 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ РАДOВ МЛАДЕНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2216
81%
Жени 1854
67%
Общо 4070
75%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ РАДOВ МЛАДЕНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 203
94%
B1, B, B+E 3593
72%
C1, C1+E, C, C+E 234
100%
D1, D1+E, D, D+E 26
96%
Общо 4070
75%