Информация за изпитващ ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 18 октомври 2017 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 679
81%
Жени 470
68%
Общо 1149
76%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 107
95%
B1, B, B+E 934
71%
C1, C1+E, C, C+E 100
94%
D1, D1+E, D, D+E 8
100%
Общо 1149
76%