Информация за изпитващ ЕМИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 26 ноември 2013 г.

: 21 юни 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЕМИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3297
73%
Жени 2602
58%
Общо 5899
67%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЕМИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 367
93%
B1, B, B+E 5005
62%
C1, C1+E, C, C+E 450
95%
D1, D1+E, D, D+E 71
97%
Общо 5899
67%