Информация за изпитващ ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ - КЮСТЕНДИЛ


Град: КЮСТЕНДИЛ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ КЮСТЕНДИЛ

: 26 ноември 2013 г.

: 19 април 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1081
80%
Жени 542
76%
Общо 1623
78%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 70
90%
B1, B, B+E 1232
75%
C1, C1+E, C, C+E 270
87%
D1, D1+E, D, D+E 51
88%
Общо 1623
78%