Информация за изпитващ ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ - КЮСТЕНДИЛ


Град: КЮСТЕНДИЛ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ КЮСТЕНДИЛ

: 26 ноември 2013 г.

: 12 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1249
80%
Жени 615
75%
Общо 1864
78%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 114
93%
B1, B, B+E 1388
75%
C1, C1+E, C, C+E 309
86%
D1, D1+E, D, D+E 53
89%
Общо 1864
78%