Информация за изпитващ ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 26 ноември 2013 г.

: 15 януари 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 954
80%
Жени 451
78%
Общо 1405
79%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 65
89%
B1, B, B+E 1065
77%
C1, C1+E, C, C+E 233
88%
D1, D1+E, D, D+E 42
86%
Общо 1405
79%