Информация за изпитващ БОРИС ПАВЛОВ ЕВТИМОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 16 юли 2018 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при БОРИС ПАВЛОВ ЕВТИМОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 32
69%
Жени 24
58%
Общо 56
64%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при БОРИС ПАВЛОВ ЕВТИМОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
B1, B, B+E 56
64%
Общо 56
64%