Информация за изпитващ АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 03 януари 2014 г.

: 09 март 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 803
73%
Жени 573
67%
Общо 1376
71%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 33
100%
B1, B, B+E 1206
67%
C1, C1+E, C, C+E 108
92%
D1, D1+E, D, D+E 15
87%
Общо 1376
71%