Информация за изпитващ АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 03 януари 2014 г.

: 18 май 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 977
70%
Жени 738
63%
Общо 1715
67%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 33
100%
B1, B, B+E 1545
64%
C1, C1+E, C, C+E 108
92%
D1, D1+E, D, D+E 15
87%
Общо 1715
67%