Информация за изпитващ МАРИН ТРАЯНОВ ТОДОРОВ - СЛИВЕН


Град: СЛИВЕН - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СЛИВЕН

: 04 март 2014 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МАРИН ТРАЯНОВ ТОДОРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4234
77%
Жени 2352
68%
Общо 6586
74%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МАРИН ТРАЯНОВ ТОДОРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 360
91%
B1, B, B+E 4974
71%
C1, C1+E, C, C+E 1146
81%
D1, D1+E, D, D+E 69
88%
Общо 6586
74%