Информация за изпитващ ДИНКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНЧЕВ - СЛИВЕН


Град: СЛИВЕН - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СЛИВЕН

: 26 ноември 2013 г.

: 20 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДИНКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНЧЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4804
70%
Жени 2418
52%
Общо 7222
64%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДИНКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНЧЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 340
90%
B1, B, B+E 5471
57%
C1, C1+E, C, C+E 1266
83%
D1, D1+E, D, D+E 96
90%
Общо 7222
64%