Информация за изпитващ ЗОРНИЦА БОРИСОВА КАЛИНОВА - СИЛИСТРА


Град: СИЛИСТРА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СИЛИСТРА

: 12 юни 2014 г.

: 25 юни 2015 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЗОРНИЦА БОРИСОВА КАЛИНОВА.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1229
69%
Жени 307
66%
Общо 1536
69%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЗОРНИЦА БОРИСОВА КАЛИНОВА.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
B1, B, B+E 1246
65%
C1, C1+E, C, C+E 205
80%
D1, D1+E, D, D+E 15
73%
Общо 1536
69%