Информация за изпитващ ЖАН ТОДОРОВ КЕЛПЕКОВ - СИЛИСТРА


Град: СИЛИСТРА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СИЛИСТРА

: 29 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЖАН ТОДОРОВ КЕЛПЕКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3264
63%
Жени 959
50%
Общо 4223
60%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЖАН ТОДОРОВ КЕЛПЕКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 132
85%
B1, B, B+E 3335
54%
C1, C1+E, C, C+E 571
83%
D1, D1+E, D, D+E 36
86%
Общо 4223
60%