Информация за изпитващ ВЕЛКО ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ - СИЛИСТРА


Град: СИЛИСТРА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СИЛИСТРА

: 26 ноември 2013 г.

: 21 септември 2017 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ВЕЛКО ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2828
67%
Жени 834
58%
Общо 3662
64%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ВЕЛКО ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 133
91%
B1, B, B+E 2862
60%
C1, C1+E, C, C+E 514
77%
D1, D1+E, D, D+E 27
70%
Общо 3662
64%