Информация за изпитващ ЖИВКО КИРИЛОВ МАРКОВ - ШУМЕН


Град: ШУМЕН - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ШУМЕН

: 27 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЖИВКО КИРИЛОВ МАРКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 5101
75%
Жени 2428
61%
Общо 7529
71%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЖИВКО КИРИЛОВ МАРКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 237
82%
B1, B, B+E 6363
67%
C1, C1+E, C, C+E 875
89%
D1, D1+E, D, D+E 54
98%
Общо 7529
71%