Информация за изпитващ МИЛЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ - ШУМЕН


Град: ШУМЕН - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ШУМЕН

: 26 ноември 2013 г.

: 20 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МИЛЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4984
70%
Жени 2426
52%
Общо 7410
64%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МИЛЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 241
86%
B1, B, B+E 6220
59%
C1, C1+E, C, C+E 869
92%
D1, D1+E, D, D+E 70
97%
Общо 7410
64%