Информация за изпитващ ИЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЕВА - ШУМЕН


Град: ШУМЕН - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ШУМЕН

: 04 юли 2017 г.

: 19 януари 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЕВА.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 92
68%
Жени 79
54%
Общо 171
62%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЕВА.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
B1, B, B+E 171
62%
Общо 171
62%