Информация за изпитващ СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ - РУСЕ


Град: РУСЕ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ РУСЕ

: 26 ноември 2013 г.

: 20 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2922
88%
Жени 1666
71%
Общо 4588
82%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 250
97%
B1, B, B+E 3488
77%
C1, C1+E, C, C+E 732
98%
D1, D1+E, D, D+E 71
100%
AM 9
100%
Общо 4588
82%