Информация за изпитващ ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ - РУСЕ


Град: РУСЕ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ РУСЕ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4172
82%
Жени 2424
71%
Общо 6596
78%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 285
95%
B1, B, B+E 5196
73%
C1, C1+E, C, C+E 924
96%
D1, D1+E, D, D+E 148
100%
AM 5
100%
Общо 6596
78%