Информация за изпитващ ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ - РАЗГРАД


Град: РАЗГРАД - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ РАЗГРАД

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4150
69%
Жени 1383
53%
Общо 5533
65%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 166
90%
B1, B, B+E 4496
60%
C1, C1+E, C, C+E 690
83%
D1, D1+E, D, D+E 43
98%
Общо 5533
65%