Информация за изпитващ ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - ПЛОВДИВ


Град: ПЛОВДИВ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПЛОВДИВ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4130
63%
Жени 2988
45%
Общо 7118
56%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 315
83%
B1, B, B+E 6027
52%
C1, C1+E, C, C+E 651
72%
D1, D1+E, D, D+E 66
82%
Общо 7118
56%