Информация за изпитващ СПАС АНГЕЛОВ ПАНЕВ - ПЛОВДИВ


Град: ПЛОВДИВ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПЛОВДИВ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СПАС АНГЕЛОВ ПАНЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3873
69%
Жени 3037
57%
Общо 6910
64%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СПАС АНГЕЛОВ ПАНЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 308
77%
B1, B, B+E 5907
62%
C1, C1+E, C, C+E 639
76%
D1, D1+E, D, D+E 43
77%
Общо 6910
64%