Информация за изпитващ КРАСИМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ - ПЛОВДИВ


Град: ПЛОВДИВ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПЛОВДИВ

: 27 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при КРАСИМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3791
76%
Жени 2810
67%
Общо 6601
72%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при КРАСИМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 299
86%
B1, B, B+E 5564
70%
C1, C1+E, C, C+E 646
84%
D1, D1+E, D, D+E 64
94%
Общо 6601
72%