Информация за изпитващ ИВАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ - ПЛОВДИВ


Град: ПЛОВДИВ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПЛОВДИВ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4246
65%
Жени 3197
51%
Общо 7443
59%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 352
82%
B1, B, B+E 6304
56%
C1, C1+E, C, C+E 699
71%
D1, D1+E, D, D+E 54
85%
Общо 7443
59%