Информация за изпитващ НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ - ПЛЕВЕН


Град: ПЛЕВЕН - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПЛЕВЕН

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4430
81%
Жени 2333
73%
Общо 6763
78%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 267
92%
B1, B, B+E 5418
75%
C1, C1+E, C, C+E 810
91%
D1, D1+E, D, D+E 136
96%
Общо 6763
78%