Информация за изпитващ АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 03 януари 2014 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1167
70%
Жени 893
62%
Общо 2060
66%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 33
100%
B1, B, B+E 1890
64%
C1, C1+E, C, C+E 108
92%
D1, D1+E, D, D+E 15
87%
Общо 2060
66%