Информация за изпитващ ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖИВКОВ - ПЕРНИК


Град: ПЕРНИК - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПЕРНИК

: 13 декември 2013 г.

: 01 август 2014 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖИВКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 335
78%
Жени 185
66%
Общо 520
74%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖИВКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 21
90%
B1, B, B+E 393
69%
C1, C1+E, C, C+E 99
87%
D1, D1+E, D, D+E 7
100%
Общо 520
74%