Информация за изпитващ ЙОРДАН ДИМИТРОВ АНДОНОВ - ПЕРНИК


Град: ПЕРНИК - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПЕРНИК

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЙОРДАН ДИМИТРОВ АНДОНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2789
90%
Жени 1800
86%
Общо 4589
89%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЙОРДАН ДИМИТРОВ АНДОНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 457
97%
B1, B, B+E 3519
87%
C1, C1+E, C, C+E 545
93%
D1, D1+E, D, D+E 68
99%
Общо 4589
89%