Информация за изпитващ ВАЛЕНТИН ВЕРГИЛОВ БОРИСОВ - ПЕРНИК


Град: ПЕРНИК - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПЕРНИК

: 26 ноември 2013 г.

: 20 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ВАЛЕНТИН ВЕРГИЛОВ БОРИСОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1456
88%
Жени 984
82%
Общо 2440
86%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ВАЛЕНТИН ВЕРГИЛОВ БОРИСОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 223
92%
B1, B, B+E 1871
83%
C1, C1+E, C, C+E 319
94%
D1, D1+E, D, D+E 25
100%
Общо 2440
86%