Информация за изпитващ ГЕОРГИ РАДОВ МЛАДЕНОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2014 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ РАДОВ МЛАДЕНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 555
82%
Жени 415
67%
Общо 970
76%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ РАДОВ МЛАДЕНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 79
96%
B1, B, B+E 846
72%
C1, C1+E, C, C+E 41
100%
D1, D1+E, D, D+E 4
100%
Общо 970
76%