Информация за изпитващ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУКОВ - ПАЗАРДЖИК


Град: ПАЗАРДЖИК - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПАЗАРДЖИК

: 15 август 2014 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4091
71%
Жени 2947
60%
Общо 7038
66%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 186
90%
B1, B, B+E 6074
64%
C1, C1+E, C, C+E 708
80%
D1, D1+E, D, D+E 5
60%
Общо 7038
66%