Информация за изпитващ ПЕТЪР ХРИСТОВ МАНЧЕВ - МОНТАНА


Град: МОНТАНА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ МОНТАНА

: 26 ноември 2013 г.

: 20 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ПЕТЪР ХРИСТОВ МАНЧЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3718
74%
Жени 2191
60%
Общо 5909
69%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ПЕТЪР ХРИСТОВ МАНЧЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 278
82%
B1, B, B+E 4924
65%
C1, C1+E, C, C+E 597
87%
D1, D1+E, D, D+E 33
94%
Общо 5909
69%