Информация за изпитващ ЛЮДМИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ - МОНТАНА


Град: МОНТАНА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ МОНТАНА

: 26 ноември 2013 г.

: 14 октомври 2016 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЛЮДМИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1632
78%
Жени 870
73%
Общо 2502
76%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЛЮДМИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 112
90%
B1, B, B+E 2101
73%
C1, C1+E, C, C+E 233
91%
D1, D1+E, D, D+E 15
100%
Общо 2502
76%