Информация за изпитващ АНГЕЛ ТОДОРОВ АТАНАСОВ - ЛОВЕЧ


Град: ЛОВЕЧ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ЛОВЕЧ

: 26 ноември 2013 г.

: 06 октомври 2016 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АНГЕЛ ТОДОРОВ АТАНАСОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2049
90%
Жени 1168
84%
Общо 3217
87%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АНГЕЛ ТОДОРОВ АТАНАСОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 132
98%
B1, B, B+E 2527
85%
C1, C1+E, C, C+E 480
98%
D1, D1+E, D, D+E 33
100%
AM 9
100%
Общо 3217
87%