Информация за изпитващ РУМЕН СЕРГИЕВ АТАНАСОВ - КЮСТЕНДИЛ


Град: КЮСТЕНДИЛ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ КЮСТЕНДИЛ

: 26 ноември 2013 г.

: 12 юни 2015 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при РУМЕН СЕРГИЕВ АТАНАСОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 982
78%
Жени 424
93%
Общо 1406
83%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при РУМЕН СЕРГИЕВ АТАНАСОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 76
92%
B1, B, B+E 1030
82%
C1, C1+E, C, C+E 257
83%
D1, D1+E, D, D+E 43
84%
Общо 1406
83%