Информация за изпитващ ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ - КЮСТЕНДИЛ


Град: КЮСТЕНДИЛ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ КЮСТЕНДИЛ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1281
80%
Жени 639
75%
Общо 1920
79%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 116
93%
B1, B, B+E 1427
75%
C1, C1+E, C, C+E 323
86%
D1, D1+E, D, D+E 54
89%
Общо 1920
79%