Информация за изпитващ БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ - КЮСТЕНДИЛ


Град: КЮСТЕНДИЛ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ КЮСТЕНДИЛ

: 28 ноември 2013 г.

: 15 май 2015 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 805
83%
Жени 359
74%
Общо 1164
80%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 47
81%
B1, B, B+E 877
78%
C1, C1+E, C, C+E 209
90%
D1, D1+E, D, D+E 30
70%
AM 1
100%
Общо 1164
80%