Информация за изпитващ ТУРГАЙ СЕИДАХМЕД МЕХМЕД - КЪРДЖАЛИ


Град: КЪРДЖАЛИ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ КЪРДЖАЛИ

: 26 ноември 2013 г.

: 13 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ТУРГАЙ СЕИДАХМЕД МЕХМЕД.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4235
81%
Жени 906
77%
Общо 5141
80%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ТУРГАЙ СЕИДАХМЕД МЕХМЕД.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 235
87%
B1, B, B+E 4026
78%
C1, C1+E, C, C+E 797
88%
D1, D1+E, D, D+E 83
88%
Общо 5141
80%