Информация за изпитващ СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ - КЪРДЖАЛИ


Град: КЪРДЖАЛИ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ КЪРДЖАЛИ

: 27 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4108
85%
Жени 966
80%
Общо 5074
84%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 246
97%
B1, B, B+E 3937
81%
C1, C1+E, C, C+E 774
97%
D1, D1+E, D, D+E 117
97%
Общо 5074
84%