Информация за изпитващ СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 05 декември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1669
85%
Жени 567
71%
Общо 2236
81%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 107
95%
B1, B, B+E 1828
78%
C1, C1+E, C, C+E 261
96%
D1, D1+E, D, D+E 40
98%
Общо 2236
81%