Информация за изпитващ ЙОРДАН ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ - ХАСКОВО


Град: ХАСКОВО - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ХАСКОВО

: 27 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЙОРДАН ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4325
85%
Жени 1712
73%
Общо 6037
82%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЙОРДАН ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 461
88%
B1, B, B+E 4134
78%
C1, C1+E, C, C+E 1288
90%
D1, D1+E, D, D+E 145
92%
AM 2
100%
Общо 6037
82%