Информация за изпитващ ТОДОР СТОЕВ ТОДОРОВ - ХАСКОВО


Град: ХАСКОВО - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ХАСКОВО

: 03 декември 2013 г.

: 18 юли 2014 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ТОДОР СТОЕВ ТОДОРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 430
89%
Жени 150
79%
Общо 580
87%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ТОДОР СТОЕВ ТОДОРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 43
95%
B1, B, B+E 368
81%
C1, C1+E, C, C+E 131
96%
D1, D1+E, D, D+E 29
93%
Общо 580
87%