Информация за изпитващ МИТКО ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ - ХАСКОВО


Град: ХАСКОВО - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ХАСКОВО

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МИТКО ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4412
82%
Жени 1856
75%
Общо 6268
80%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МИТКО ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 454
89%
B1, B, B+E 4216
76%
C1, C1+E, C, C+E 1411
87%
D1, D1+E, D, D+E 169
89%
AM 1
100%
Общо 6268
80%