Информация за изпитващ БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ - ХАСКОВО


Град: ХАСКОВО - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ХАСКОВО

: 29 ноември 2013 г.

: 22 юни 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3026
78%
Жени 1218
64%
Общо 4244
74%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 371
84%
B1, B, B+E 2818
70%
C1, C1+E, C, C+E 973
81%
D1, D1+E, D, D+E 64
77%
Общо 4244
74%