Информация за изпитващ ПЕЙКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ - ГАБРОВО


Град: ГАБРОВО - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ГАБРОВО

: 26 ноември 2013 г.

: 19 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ПЕЙКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2308
77%
Жени 1501
73%
Общо 3809
76%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ПЕЙКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 172
85%
B1, B, B+E 3140
74%
C1, C1+E, C, C+E 440
86%
D1, D1+E, D, D+E 36
83%
Общо 3809
76%