Информация за изпитващ СТЕФАН ДИМИТРОВ МИЛЕВ - ДОБРИЧ


Град: ДОБРИЧ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ДОБРИЧ

: 18 юли 2014 г.

: 20 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СТЕФАН ДИМИТРОВ МИЛЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3124
85%
Жени 1383
70%
Общо 4507
80%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СТЕФАН ДИМИТРОВ МИЛЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 162
94%
B1, B, B+E 3368
75%
C1, C1+E, C, C+E 702
96%
D1, D1+E, D, D+E 68
100%
Общо 4507
80%