Информация за изпитващ ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ - ДОБРИЧ


Град: ДОБРИЧ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ДОБРИЧ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 5330
85%
Жени 2505
74%
Общо 7835
82%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 272
93%
B1, B, B+E 5893
78%
C1, C1+E, C, C+E 1207
94%
D1, D1+E, D, D+E 138
97%
Общо 7835
82%