Автошколи - Благоевград


Тук ще намерите списък с всички автошколи от Благоевград класирани на база реални изпитни резултати от последните 2 години. Може да разгледате класацията за всички категории или само за тези, които ви интересуват. Също така имате възможност да разгледате по отделно резултатите от кормуване, резултатите от листовки или общите резултати. Според нас данните за резултатите от кормуване са по - важни, защото резултатите от листовки зависят до голяма степен от желанието на курсистите да научат правилника за движение по пътищата. Всеки списък съдържа следните показатели:

 Позиция в класацията на база избрания критерий за сортиране.

Брой курсисти Показател за броят курсисти, които са били подготвяни по време на шофьорските си курсове от дадената автошкола. Колкото повече курсисти са изкарали шофьорски курсове при дадена автошкола, толкова по - опитни са нейните инструктори. Това разбира се не означава непременно, че инструкторите са по - добри. Някои автошколи разполагат с доста на брой инструктори, което респективно води и до голям брой курсисти.

Успели от първия път Процентът курсисти, които са взели шофьорският изпит от първия път. По - добре подготвените курсисти имат по - висок шанс да вземат шофьорския си изпит от първия път, следователно колкото по - голям е този процент, толкова по - добра е подготовката на дадената автошкола.

Рейтинг Цялостен статистически рейтинг, изчислен на база изпитните резултати. В този показател за разлика от предишния включваме всички явявания на курсистите, а не само първото им явяване. Отново колкото по - висок е този рейтинг, толкова по - добре подготвени са курсистите на дадената автошкола.

Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. „ЦЕКЛЕОВ 2018“
59%
56 %
2. АВАНГАРД 3М
53%
53 %
3. АВС - Е
67%
64 %
4. АВТО - ЛАЗ
57%
61 %
5. АВТОУСПЕХ - 3
66%
63 %
6. АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД
70%
70 %
7. АУТО ВЕСИ 9
65%
65 %
8. БОБИ - АН - 2013
70%
73 %
9. БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ
50%
51 %
10. ВАЛЕНТИ АУТО
63%
62 %
11. ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66
78%
74 %
12. ВЕРИСА 65
53%
50 %
13. ВЛАДИ КАР 2
57%
58 %
14. ГЕРГИНИН
67%
69 %
15. ГЮНАЙ ИМАМ 1
70%
72 %
16. ДАНИ 91
60%
60 %
17. ДЕЖАРО - 74
70%
72 %
18. ДЖОДЖОВ 2015
54%
61 %
19. ДИРЕКОВ
82%
87 %
20. ДИШЛЯНОВ
74%
76 %
21. ДУНКИН
63%
64 %
22. ЕКСПРЕС - В (Благоевград)
64%
56 %
23. ЕЛ АУТО-60
68%
69 %
24. ЖОРО АУТО
74%
75 %
25. ЗЕЙНЕВ АУТО
70%
71 %
26. ЗИСИ - КАР
74%
72 %
27. ЗЛАТЕВ 2012
73%
74 %
28. ИВА И КОСТАДИН
65%
67 %
29. ИВАН ВЕЛЕВ
56%
54 %
30. ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ
80%
82 %
31. КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ
79%
77 %
32. КОЦАКОВ
89%
85 %
33. ЛЕЙДИ АУТО
44%
54 %
34. МЕКУШИН-УШЕВ
56%
62 %
35. МЕЛ - И - КАР
72%
74 %
36. МИГ АУТО
57%
58 %
37. МИСЕВ
75%
89 %
38. МОБИЛЕ - 2010
75%
76 %
39. МОТАУТО - ДОКЛЕВ
71%
73 %
40. ПЕТРА КАР - 2008
63%
64 %
41. САХАРА ТУРС
67%
67 %
42. СБ-АУТО
50%
53 %
43. СЕКУЛОВ КАР
60%
62 %
44. СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД
74%
69 %
45. СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД
75%
77 %
46. СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ
63%
69 %
47. УЗУНОВ - АМ
74%
72 %
48. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ
55%
51 %
49. ЦВЕТАН БАЧЕВ
59%
57 %
50. ЧОБАН
65%
69 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. „ЦЕКЛЕОВ 2018“
43%
44 %
2. АВАНГАРД 3М
44%
44 %
3. АВС - Е
59%
57 %
4. АВТО - ЛАЗ
44%
53 %
5. АВТОУСПЕХ - 3
54%
52 %
6. АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД
55%
58 %
7. АУТО ВЕСИ 9
61%
62 %
8. БОБИ - АН - 2013
69%
72 %
9. БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ
38%
39 %
10. ВАЛЕНТИ АУТО
53%
55 %
11. ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66
73%
70 %
12. ВЕРИСА 65
29%
41 %
13. ВЛАДИ КАР 2
35%
45 %
14. ГЕРГИНИН
56%
63 %
15. ГЮНАЙ ИМАМ 1
64%
68 %
16. ДАНИ 91
43%
50 %
17. ДЕЖАРО - 74
68%
67 %
18. ДЖОДЖОВ 2015
47%
57 %
19. ДИРЕКОВ
81%
86 %
20. ДИШЛЯНОВ
39%
54 %
21. ДУНКИН
43%
53 %
22. ЕКСПРЕС - В (Благоевград)
54%
46 %
23. ЕЛ АУТО-60
57%
62 %
24. ЖОРО АУТО
66%
71 %
25. ЗЕЙНЕВ АУТО
58%
66 %
26. ЗИСИ - КАР
77%
77 %
27. ЗЛАТЕВ 2012
65%
69 %
28. ИВА И КОСТАДИН
58%
63 %
29. ИВАН ВЕЛЕВ
37%
43 %
30. ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ
63%
70 %
31. КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ
72%
69 %
32. КОЦАКОВ
84%
78 %
33. ЛЕЙДИ АУТО
13%
39 %
34. МЕКУШИН-УШЕВ
43%
52 %
35. МЕЛ - И - КАР
73%
74 %
36. МИГ АУТО
42%
47 %
37. МИСЕВ
75%
100 %
38. МОБИЛЕ - 2010
69%
69 %
39. МОТАУТО - ДОКЛЕВ
71%
72 %
40. ПЕТРА КАР - 2008
56%
57 %
41. САХАРА ТУРС
52%
56 %
42. СБ-АУТО
48%
50 %
43. СЕКУЛОВ КАР
54%
59 %
44. СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД
68%
58 %
45. СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД
66%
70 %
46. СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ
53%
61 %
47. УЗУНОВ - АМ
69%
70 %
48. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ
27%
37 %
49. ЦВЕТАН БАЧЕВ
33%
45 %
50. ЧОБАН
58%
65 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. „ЦЕКЛЕОВ 2018“
75%
73 %
2. АВАНГАРД 3М
63%
64 %
3. АВС - Е
76%
74 %
4. АВТО - ЛАЗ
71%
70 %
5. АВТОУСПЕХ - 3
79%
78 %
6. АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД
86%
87 %
7. АУТО ВЕСИ 9
68%
70 %
8. БОБИ - АН - 2013
72%
74 %
9. БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ
64%
74 %
10. ВАЛЕНТИ АУТО
72%
71 %
11. ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66
84%
79 %
12. ВЕРИСА 65
76%
63 %
13. ВЛАДИ КАР 2
78%
76 %
14. ГЕРГИНИН
78%
77 %
15. ГЮНАЙ ИМАМ 1
76%
77 %
16. ДАНИ 91
69%
67 %
17. ДЕЖАРО - 74
71%
80 %
18. ДЖОДЖОВ 2015
59%
65 %
19. ДИРЕКОВ
84%
89 %
20. ДИШЛЯНОВ
100%
100 %
21. ДУНКИН
88%
89 %
22. ЕКСПРЕС - В (Благоевград)
75%
68 %
23. ЕЛ АУТО-60
80%
78 %
24. ЖОРО АУТО
82%
81 %
25. ЗЕЙНЕВ АУТО
80%
77 %
26. ЗИСИ - КАР
71%
68 %
27. ЗЛАТЕВ 2012
81%
81 %
28. ИВА И КОСТАДИН
76%
78 %
29. ИВАН ВЕЛЕВ
75%
73 %
30. ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ
97%
99 %
31. КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ
86%
87 %
32. КОЦАКОВ
93%
94 %
33. ЛЕЙДИ АУТО
78%
84 %
34. МЕКУШИН-УШЕВ
68%
73 %
35. МЕЛ - И - КАР
70%
73 %
36. МИГ АУТО
76%
77 %
37. МИСЕВ
75%
86 %
38. МОБИЛЕ - 2010
81%
83 %
39. МОТАУТО - ДОКЛЕВ
72%
75 %
40. ПЕТРА КАР - 2008
71%
74 %
41. САХАРА ТУРС
82%
84 %
42. СБ-АУТО
52%
57 %
43. СЕКУЛОВ КАР
68%
68 %
44. СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД
77%
75 %
45. СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД
86%
86 %
46. СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ
76%
80 %
47. УЗУНОВ - АМ
80%
75 %
48. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ
89%
90 %
49. ЦВЕТАН БАЧЕВ
82%
72 %
50. ЧОБАН
73%
75 %