Автошколи - Благоевград


Тук ще намерите списък с всички автошколи от Благоевград класирани на база реални изпитни резултати от последните 2 години. Може да разгледате класацията за всички категории или само за тези, които ви интересуват. Също така имате възможност да разгледате по отделно резултатите от кормуване, резултатите от листовки или общите резултати. Според нас данните за резултатите от кормуване са по - важни, защото резултатите от листовки зависят до голяма степен от желанието на курсистите да научат правилника за движение по пътищата. Всеки списък съдържа следните показатели:

 Позиция в класацията на база избрания критерий за сортиране.

Брой курсисти Показател за броят курсисти, които са били подготвяни по време на шофьорските си курсове от дадената автошкола. Колкото повече курсисти са изкарали шофьорски курсове при дадена автошкола, толкова по - опитни са нейните инструктори. Това разбира се не означава непременно, че инструкторите са по - добри. Някои автошколи разполагат с доста на брой инструктори, което респективно води и до голям брой курсисти.

Успели от първия път Процентът курсисти, които са взели шофьорският изпит от първия път. По - добре подготвените курсисти имат по - висок шанс да вземат шофьорския си изпит от първия път, следователно колкото по - голям е този процент, толкова по - добра е подготовката на дадената автошкола.

Рейтинг Цялостен статистически рейтинг, изчислен на база изпитните резултати. В този показател за разлика от предишния включваме всички явявания на курсистите, а не само първото им явяване. Отново колкото по - висок е този рейтинг, толкова по - добре подготвени са курсистите на дадената автошкола.

Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АВС - Е
68%
65 %
2. АВТО - ЛАЗ
64%
63 %
3. АВТОУСПЕХ - 3
70%
67 %
4. АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД
70%
67 %
5. АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА
72%
68 %
6. АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН
48%
43 %
7. АУТО ВЕСИ 9
68%
65 %
8. БОБИ - АН - 2013
70%
73 %
9. БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ
44%
42 %
10. ВАЛЕНТИ АУТО
61%
59 %
11. ВАЛИС - ВАЛЕНТИН КОЦАКОВ
78%
76 %
12. ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66
81%
76 %
13. ВЕРИСА 65
50%
50 %
14. ВЛАДИ КАР (Благоевград)
55%
54 %
15. ВЛАДИ КАР 2
61%
58 %
16. ВЪЛЧЕВ АУТО - НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ
71%
73 %
17. ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ
65%
59 %
18. ГЕРГИНИН
71%
70 %
19. ГЮНАЙ ИМАМ 1
77%
72 %
20. ДАНИ 91
70%
68 %
21. ДЕЖАРО - 74
62%
61 %
22. ДЖОДЖОВ 2015
59%
59 %
23. ДИРЕКОВ
84%
83 %
24. ДУНКИН
66%
58 %
25. ЕКСПРЕС - В (Благоевград)
64%
56 %
26. ЕЛ АУТО-60
71%
70 %
27. ЖОРО АУТО
75%
73 %
28. ЗИСИ - КАР
70%
67 %
29. ЗЛАТЕВ 2012
77%
78 %
30. ИВА И КОСТАДИН
66%
67 %
31. ИВАН ВЕЛЕВ
58%
55 %
32. ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ
83%
83 %
33. КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ
80%
76 %
34. КОЦАКОВ
87%
81 %
35. ЛЕЙДИ АУТО
58%
54 %
36. МЕКУШИН-УШЕВ
55%
55 %
37. МЕЛ - И - КАР
75%
74 %
38. МИГ АУТО
54%
53 %
39. МОБИЛЕ - 2010
75%
75 %
40. МОТАУТО - ДОКЛЕВ
70%
68 %
41. ПЕТРА КАР - 2008
67%
62 %
42. РУШАН ЗЕЙНЕВ
74%
72 %
43. САХАРА ТУРС
64%
61 %
44. СБ-АУТО
54%
56 %
45. СЕКУЛОВ КАР
63%
61 %
46. СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД
72%
71 %
47. СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ
67%
65 %
48. УЗУНОВ - АМ
73%
70 %
49. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ
58%
50 %
50. ЦВЕТАН БАЧЕВ
54%
53 %
51. ЧОБАН
75%
77 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АВС - Е
60%
58 %
2. АВТО - ЛАЗ
52%
54 %
3. АВТОУСПЕХ - 3
63%
58 %
4. АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД
51%
54 %
5. АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА
57%
54 %
6. АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН
33%
34 %
7. АУТО ВЕСИ 9
64%
61 %
8. БОБИ - АН - 2013
71%
73 %
9. БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ
31%
34 %
10. ВАЛЕНТИ АУТО
51%
52 %
11. ВАЛИС - ВАЛЕНТИН КОЦАКОВ
73%
73 %
12. ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66
74%
68 %
13. ВЕРИСА 65
33%
41 %
14. ВЛАДИ КАР (Благоевград)
43%
44 %
15. ВЛАДИ КАР 2
36%
41 %
16. ВЪЛЧЕВ АУТО - НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ
56%
64 %
17. ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ
53%
50 %
18. ГЕРГИНИН
60%
62 %
19. ГЮНАЙ ИМАМ 1
72%
67 %
20. ДАНИ 91
67%
50 %
21. ДЕЖАРО - 74
57%
58 %
22. ДЖОДЖОВ 2015
63%
61 %
23. ДИРЕКОВ
86%
87 %
24. ДУНКИН
50%
44 %
25. ЕКСПРЕС - В (Благоевград)
50%
43 %
26. ЕЛ АУТО-60
60%
63 %
27. ЖОРО АУТО
71%
72 %
28. ЗИСИ - КАР
74%
74 %
29. ЗЛАТЕВ 2012
71%
75 %
30. ИВА И КОСТАДИН
58%
62 %
31. ИВАН ВЕЛЕВ
43%
46 %
32. ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ
67%
71 %
33. КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ
75%
73 %
34. КОЦАКОВ
83%
73 %
35. ЛЕЙДИ АУТО
36%
39 %
36. МЕКУШИН-УШЕВ
42%
50 %
37. МЕЛ - И - КАР
80%
80 %
38. МИГ АУТО
37%
42 %
39. МОБИЛЕ - 2010
65%
66 %
40. МОТАУТО - ДОКЛЕВ
71%
70 %
41. ПЕТРА КАР - 2008
60%
57 %
42. РУШАН ЗЕЙНЕВ
57%
61 %
43. САХАРА ТУРС
50%
53 %
44. СБ-АУТО
53%
56 %
45. СЕКУЛОВ КАР
57%
58 %
46. СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД
57%
60 %
47. СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ
57%
59 %
48. УЗУНОВ - АМ
71%
71 %
49. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ
35%
40 %
50. ЦВЕТАН БАЧЕВ
28%
40 %
51. ЧОБАН
64%
73 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АВС - Е
76%
75 %
2. АВТО - ЛАЗ
75%
72 %
3. АВТОУСПЕХ - 3
77%
77 %
4. АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД
87%
87 %
5. АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА
86%
86 %
6. АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИН
61%
54 %
7. АУТО ВЕСИ 9
73%
70 %
8. БОБИ - АН - 2013
69%
72 %
9. БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ
55%
52 %
10. ВАЛЕНТИ АУТО
71%
67 %
11. ВАЛИС - ВАЛЕНТИН КОЦАКОВ
82%
79 %
12. ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66
89%
86 %
13. ВЕРИСА 65
64%
60 %
14. ВЛАДИ КАР (Благоевград)
67%
70 %
15. ВЛАДИ КАР 2
83%
80 %
16. ВЪЛЧЕВ АУТО - НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ
84%
81 %
17. ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ
77%
71 %
18. ГЕРГИНИН
83%
79 %
19. ГЮНАЙ ИМАМ 1
82%
78 %
20. ДАНИ 91
70%
70 %
21. ДЕЖАРО - 74
68%
64 %
22. ДЖОДЖОВ 2015
55%
57 %
23. ДИРЕКОВ
81%
77 %
24. ДУНКИН
82%
82 %
25. ЕКСПРЕС - В (Благоевград)
75%
72 %
26. ЕЛ АУТО-60
81%
79 %
27. ЖОРО АУТО
79%
75 %
28. ЗИСИ - КАР
67%
62 %
29. ЗЛАТЕВ 2012
83%
81 %
30. ИВА И КОСТАДИН
77%
75 %
31. ИВАН ВЕЛЕВ
72%
68 %
32. ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ
98%
98 %
33. КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ
84%
80 %
34. КОЦАКОВ
91%
92 %
35. ЛЕЙДИ АУТО
79%
81 %
36. МЕКУШИН-УШЕВ
66%
61 %
37. МЕЛ - И - КАР
70%
68 %
38. МИГ АУТО
70%
68 %
39. МОБИЛЕ - 2010
86%
87 %
40. МОТАУТО - ДОКЛЕВ
69%
65 %
41. ПЕТРА КАР - 2008
74%
68 %
42. РУШАН ЗЕЙНЕВ
90%
88 %
43. САХАРА ТУРС
74%
69 %
44. СБ-АУТО
54%
55 %
45. СЕКУЛОВ КАР
68%
64 %
46. СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД
85%
85 %
47. СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ
76%
72 %
48. УЗУНОВ - АМ
75%
69 %
49. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ
79%
66 %
50. ЦВЕТАН БАЧЕВ
81%
75 %
51. ЧОБАН
85%
82 %