Информация за изпитващ РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ - БЛАГОЕВГРАД


Град: БЛАГОЕВГРАД - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ БЛАГОЕВГРАД

: 27 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3085
70%
Жени 2105
52%
Общо 5190
62%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 206
91%
B1, B, B+E 4197
56%
C1, C1+E, C, C+E 722
87%
D1, D1+E, D, D+E 60
83%
Общо 5190
62%