Информация за изпитващ НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД - БЛАГОЕВГРАД


Град: БЛАГОЕВГРАД - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ БЛАГОЕВГРАД

: 15 февруари 2013 г.

: 25 ноември 2013 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3038
68%
Жени 2520
49%
Общо 5558
59%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БЛАГОЕВГРАД.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 199
90%
B1, B, B+E 4605
54%
C1, C1+E, C, C+E 665
81%
D1, D1+E, D, D+E 64
84%
Общо 5558
59%